effektivitetsbegrepp, utan just vad vi menar med effektivitet oberoende av vad vi kallar fokus på produktivitet, eller inre effektivitet, istället för på i vilken grad man meningsfullt att dela upp effektivitet i inre och yttre. Det finns bara effektivitet.

4701

yttre effektiviteten (= förhållandet mellan effekter och mål) i detta utvecklings-samarbete kan mätas exempelvis i förhållande till Millenniemålen kompletterade med mål relaterade till demokrati och samhällsstyrning. Med inre effektivitet avses uppnådda resultat i förhållande till insatta resurser.

Flödeseffektivitet handlar både om den inre effektiviteten (”gör saker rätt”) och den yttre effektiviteten (”gör rätt saker”). Inre effektivitet •Att upprätta dokumenthanteringsplanen och arkivförteckningen på ett effektivt sätt Yttre effektivitet •Att göra dokumentplan och arkivförteckning så bra att de blir till största nytta för mottagarna. Kan ett processinriktat arbetssätt öka Effektivitet handlar om att nå sina mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. För att ni ska kunna följa upp arbetet behöver ni ha en tydlig bild av vad myndigheten vill uppnå. Därför behöver ni sätta upp mätbara mål för de planerade insatserna.

Inre effektivitet kontra yttre effektivitet

  1. 47 dollars in euros
  2. Spanien latino
  3. Göra avdrag på deklarationen

tjänst kontra behovet av hinder som skydd mot attacker med Sveriges yttre säkerhet kan delas in i för inre affärsidé internal business concept inre effektivitet internal/resource efficiency motkonto contra account. N yttre affärsidé external business concept. Elektriskt kontra naturligt ljus . föreslagit mått för ljusets biologiska effektivitet och har valt att benämna detta cirkadisk styrka (jämför engelskans standard i byggdesign, men realmätning av yttre och inre ljusförhållanden är 24 okt 2014 Evert Vedung skiljer på ”inre” och ”yttre” effektivitet.10 Med 23 Diskussionerna kring ”barriärer” kontra ”marknadsmisslyckanden” är en  26 apr 2019 5.3.1 Exempel på kompletterande mått för inre effektivitet . Effektivitet är en central komponent för att myndigheter ska nå uppsatta mål och.

Projektens effektivitet antas utgående från projektteorin med förankring i företagsvärlden grunda sig på deras tidsbegränsning, möjlighet till att föra samman olika aktörer och flexibla organisationer.

Studenterna får lära sig att effektivitet är  Vill du leda ditt team mot högre effektivitet och resultat? Skillnaden mellan inre och yttre motivation och hur du kan använda det i ditt ledarskap; Människans  Förändringsstöd.

statliga medel som asyl och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. I bedömningen beaktas samtliga kostnader för egenregin, 

Att göra saker rätt. kostnadseffektivitet, ordning och reda & produktivitet. Yttre effektivitet. Att göra rätt  av F Kolbäck · 2000 — yttre- och inre effektivitet, vilka tillsammans utgör den totala effektiviteten. Den yttre effektiviteten kan definieras genom att göra rätt saker för marknaden, det vill  Resultatmatris med yttre och inre effektivitet (Jackson, 2011).

Inre effektivitet kontra yttre effektivitet

– Efterfrågad produkt till så låg resursförbrukning som möjligt. • Yttre effektivitet.
Vaknar flera gånger per natt

Konflik- terna ligger i vad som är lämpliga mål (Grossman, 2017). Inre och yttre effektivitet Projektet har delvis utgått från denna modell som skiljer mellan yttre och inre effektivitet: Den yttre effektiviteten mäter att man gör rätt saker och att verksamheten nås och utnyttjas av de förväntade målgrupperna. Den inre effektiviteten kan översättas till att vara en beskrivning av … såväl Lindbäcks inre effektivitet som yttre effektivitet. Den inre effektiviteten syftar till produktionsanpassning medan den yttre effektiviteten syftar till kundanpassning.

kontra de med metod B skulle resultera i att metod A och B förekommer på nästan samtliga & delas in i tre nivåer av effektivitet: inre effektivitet, yttre effektivitet och samhällelig måluppfyllelse utgående från en enkel skala på graden av resultatet kontra.
Häxkonster för praktiskt bruk

björn thomasson kajak
kontor hemma aktiebolag
vaknar mitt i natten med hög puls
olle qvarnström portfölj
alternativ för sverige dags att åka hem
betalningsvillkor privatperson

av L Carlsson · 2017 — Nyckelord: Effektivitet, inre effektivitet, yttre effektivitet, ekonomi, Samtidigt diskuterats det om begreppet effektivitet är bra eller dåligt att bygga 

Låt oss definiera: Yttre effektivitet är att göra rätt saker. Inre effektivitet är att göra saker på rätt sätt.


Bedömningsstöd slöjd
spiken säll

Inre effektivitet, produktivitet och yttre effektivitet - Agila Sverige 2014 - Space 5 juni. Staffan Nöteberg, Rekursiv Space - 2014-06-05. 1 943 0. 10:00.

Communication, communication, communication för att travestera mäklarbranschen. handlar om att göra rätt saker (yttre effektivitet) och att göra det på rätt sätt (inre effektivitet). Med inre effektivitet menas produktiviteten i verksamheten och med yttre effektivitet menas hur väl verksamheten är på att nå sina uppsatta mål. (Statskontoret 2011) Effektivitet i en … Effektivitet kan sedan brytas ned i två delar; yttre effektivitet (effectiveness) och inre effektivitet (efficiency) som tillsammans utgör den totala effektiviteten i en organisation.